Beleid ten aanzien van belangenconflict

De 10trade website is eigendom van 10trade ("De Vennootschap"), een beleggingsonderneming gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission. De Vennootschap is verplicht, in overeenstemming met de Europese Unie Markten, Financial Instruments Directive (MiFID) en in overeenstemming met Investment Services Activities and Regulated Market Law 2007 in Cyprus, om informatie over het beleid van de Vennootschap ten aanzien van belangenconflicten en om alle belangenconflicten eerlijk aan te pakken te verstrekken; zowel tussen 10trade.com bestuurders, werknemers en onze klanten als tussen uw belangen en die van andere klanten.

Definitie van belangenconflict

De Vennootschap definieert een belangenconflict als 'elke situatie waarin de Vennootschap of een persoon in staat is om op een bepaalde manier in professionele of officiële hoedanigheid om zakelijk dan wel persoonlijk voordeel te exploiteren. 

Maatregelen belangenconflict

Uitgebreide maatregelen zijn door de Vennootschap genomen ter voorkoming, controle en beheer van de uitwisseling van informatie tussen relevante personen die zich bezighouden met activiteiten waarbij een risico van belangenconflict optreedt.

Openbaring van belangenconflict

Wanneer de genomen maatregelen ter voorkoming van belangenconflicten niet voldoende zijn om ervoor te zorgen, met redelijke zekerheid, dat het risico van schade aan de belangen van klanten zal worden voorkomen, zal de Vennootshap de belangenconflicten openbaar maken aan de klant om het risico van belangenschade te voorkomen. Voorafgaand aan het uitvoeren van een transactie of investering of een ondersteunende dienst aan een cliënt, moet de Vennootschap feitelijke of potentieel belangenconflict bekend maken. De openbaarmaking zal plaatsvinden in voldoende tijd en op een duurzame manier. 

Record Keeping

De Vennootschap handhaaft een rapport, dat regelmatig wordt bijgehouden, van de soorten investeringen, ondersteunende diensten of investeringsactiviteiten van de Vennootschap of namens de Vennootschap, waarin een belangenconflict leidt tot een materieel risico op schade aan de belangen van een of meer cliënten.