Klachtenprocedure

Om de naleving van Europese wetgeving en lokale wetgeving voor beleggingsinstellingen uitgegeven door CySEC te garanderen, is het bedrijf altijd bezig haar dienstverlening te verbeteren en eventuele problemen op te lossen. De Vennootschap is verplicht om de interne procedures op te zetten voor de eerlijke en prompte behandeling van klachten. In geval dat de klant ontevreden is met enige service voorzien door de Vennootschap, wordt de klant verzocht de Vennootschap hiervan op de hoogte te stellen.

De procedure voor het indienen van een klacht bij de Vennootschap is als volgt:

  1. De klant kan het klachtenformulier downloaden en invullen en daarna uploaden op de website van de Vennootschap. De klant kan identificatieformulieren of eventuele aanvullende documenten die relevant zijn voor de klacht aan het klachtenformulier toevoegen. 
  2. De klant kan een klacht indienen bij de Vennootschap via e-mail naar support@holiwayltd.com
  3. Na ontvangst van de genoemde documenten zal de Vennootschap binnen 1 werkdag een schriftelijke bevestiging van ontvangst versturen.
  4. De klant wordt aangeraden om contact op te nemen met de Vennootschap indien hij meer informatie over de afhandeling van zijn klacht wilt ontvangen.
  5. De Vennootschap zal de klacht onderzoeken en herzien in de desbetreffende afdeling en zal de klant hiervan op de hoogte houden.